top of page

MAIN DISCIPLINES

 

ARCHITECTURE - MİMARLIK

PAINTING- RESİM

SOCIOLOGY - SOSYOLOJİ

MUSIC - MUSİKİ

SCULPTURE -HEYKEL

ECONOMY - EKONOMİ

MARKETING -PAZARLAMA

TEXTILE -TEKSTİL

JEWELLERY -TAKI

CILTURE - KÜLTÜR

HISTORY- TARİH

FASHION - GİYİM

DESIGN - TASARIM

Congress is open to all disciplines over Fashion - Art - Design

Kongre Moda & Sanat & Tasarım ve Güzel Sanatlar eksenli olmak şartıyla 

tüm disiplinlere açıktır

 

 

 

Diğer  Konular 
1.    Sanat -Tasarım ve Modayı Anlamak  
•        Tarih
•        Kültür
•        Kimlik
•        Gelenek
•        Etik
•        Psikoloji
•        Sosyoloji
•        Felsefe
•        Siyaset ve ideoloji
 
2.    Sanat -Tasarım ve Moda Çalışmak
•        Disiplinler ve  perspektifler
•        Araçlar ve metodolojiler
•        Yeni malzemeler ve eski teknikler
•        El işçiliği, gelenek ve sürdürülebilirlik
•        Yaratıcılık ve esin kaynakları
•        Gelenek, teknoloji ve inovasyon
•        Sanat –Tasarım - Moda uygulamaları ve alternatif üretim
          modları
 
3.    Sanat -Tasarım ve Modayı Sunmak ve Yaygınlaştırmak
•        Akımlar, ikonlar, modeller
•        Sanatçılar-Tasarımcılar ve Markalar
•        Kültür iletişimi: Sanat- Tasarım- Moda kentleri, haftaları,
         geceleri ve sosyal medya
•        Müzeler, galeriler, sergiler, sahne sunumları, magazinler
•        Moda, Sanat, Edebiyat, Mimarlık
•        Pazarlama platformları ve iletişim stratejileri (reklam,
         fotoğrafçılık, film, akış video, sosyal medya, bloglar vb.)
•        Online ortak yaratım süreci ve markalaşma
•        Sosyal Sorumluluk projeleri
 
4.    Sanat -Tasarım ve Moda Eğitimi 
•        Eski ve yeni yöntemler
•        Mesleki / teknik eğitim
•        Eğitimde yeni teknolojiler
•        Yaratıcılık ve girişimcilik
•        Öğretim ve beceri yönetimi
•        Eğitimde teorik ve pratik
•         Küresel trendler
•        Gelecek hedefleri ve zorluklarla başa çıkma
 
5.    Sanat -Tasarım ve Moda Ekonomileri
•        Meslekler, girişimcilik ve ticaret
•        Dijital perakende ve tüketim (E - ve M-Ticaret)
•        Sürdürülebilir ve etik ticari uygulamalar
•        Mutluluk ekonomisi
•        Tüketici deneyimleri, satın alma ve tüketim uygulamaları
•        Dairesel ekonomi ve küresel moda endüstrisi

6.    Sanat -Tasarım ve Moda İle İlgili Diğer Özgün Çalışmalar

bottom of page